Skip to the content

Svinkløv Grundejerforening

Svinkløv Klitplantage blev anlagt i årene mellem 1884 og 1910 for at bekæmpe sandflugten, der igennem århundreder plagede den jyske vestkyst og lagde små landsbysamfund øde. Der er ganske få sommerhuse ved Svinkløv Klitplantage. Svinkløv Grundejerforening repræsenterer ejerne af disse 76 sommerhuse.

Området er fredet, og der er i denne sammenhæng udarbejdet servitutter og deklarationer, som bestemmer, hvordan naturen skal passes, og hvordan husene skal udformes.

Her på foreningens hjemmeside kan du blandt andet læse om:

  • Området
  • Foreningens vedtægter
  • Foreningens bestyrelse
  • Referater fra generalforsamlingen.
  • De årlige generalforsamlinger
  • Praktiske forhold som renovation, vedligeholdelse af veje og stier mm.
  • Nyheder - hvad der sker og er sket i området

Desuden er der en ”Opslagstavle", som alle medlemmer kan benytte til at viderebringe forslag eller informationer, som det enkelte medlem af foreningen mener andre medlemmer eller gæster i området kunne have interesse i.

Du kan også se billeder fra området ved at klikke på "Området” og derefter på ”Galleri"

På bestyrelsen vegne

Erik Myrup
Formand