Skip to the content

Grusvejene

Vores største udgiftspost er grus til vores veje, der bruges ca. kr. 18-20.000 pr. år.

Vejene skrabes og tilføres grus én gang om året i foråret inden 1. juli. Vejen er i fin stand og det skyldes dels, at vi har et vejhold der er klar til at rykke ud, når hullerne i vejen bliver for dybe.

Når vejen er god, køres der let for stærkt, så det støver, så vis hensyn i tørre perioder og hold farten ned på 20 km.

Der bliver ikke foretaget snerydning.